Σεμινάριο 3 κύκλων πάνω στην αγιογραφική τέχνη, την σημειολογία της, το συσχετισμό της με την κοσμική ζωγραφική και το πνευματικό την νόημα.
Κάθε κύκλος μπορεί να παρακολουθηθεί αυτοτελώς.