Πρόγραμμα που απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αφορά σε επισκέψεις σχολικών τάξεων ( μέχρι 20 παιδιά την επίσκεψη) στο ολοκληρωμένο εργαστήριο ψηφιδωτών που λειτουργεί στο Σύλλογό μας.
Τα παιδία θα μάθουν για την πανάρχαια τέχνη του ψηφιδωτού, την ιστορία της και της εφαρμογές της από τους αρχαίους μέχρι τους σύγχρονους καιρούς.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τα εργαλεία κατασκευής των ψηφιδωτών και θα δημιουργήσουν ένα ομαδικό ψηφιδωτό έργο για την τάξη τους.
Η επίσκεψη διαρκεί 2 ώρες.