Δημιουργώντας μια ευχάριστη παρέα στο ζεστό και οικείο περιβάλλον του εργαστηρίου μεθοδικά και εξατομικευμένα για τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου ξεκινάμε να κατασκευάζουμε απλά γεωμετρικά μοτίβα της αρχαιότητας έτσι ώστε να έρθουμε σε μία πρώτη επαφή με την πέτρα και τα εργαλεία του ψηφιδωτού και να αναπτύξουμε τις βασικές δεξιότητες στη χρήση τους για να προχωρήσουμε σε πιο πολύπλοκες συνθέσεις.

Σε δεύτερη φάση προχωρούμε στη Βυζαντινή περίοδο, όπου τηρώντας τις αρχές της εικονογραφίας μαθαίνουμε να φιλοτεχνούμε εντοίχια και φορητά ψηφιδωτά χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές ψηφοθέτησης.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει αυτούς τους κύκλους, ο κάθε εκπαιδευόμενος, μπορεί πλέον να περάσει με την καθοδήγηση μας και στο επόμενο στάδιο δημιουργώντας δικά του, σύγχρονα έργα τέχνης και διακοσμητικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησε.

Φυσικά όλα τα παραπάνω αποτελούν την δική μας ολοκληρωμένη πρόταση για τη μαθητεία στο εργαστήριο.

Είμαστε πάντα στη διάθεση να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα μας στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου, που πιθανόν να ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις μόνο για κάποιους από τους προαναφερθέντες κύκλους.

Τα μαθήματα είναι τετράωρα απογευματινά, μία φορά την εβδομάδα με δυνατότητα ευελιξίας στο ωράριο και απευθύνονται σε ενήλικες χωρίς καθόλου ή με οποιαδήποτε εμπειρία πάνω στην τέχνη του ψηφιδωτού.

Επικοινωνήστε με το εργαστήριο για τη δυνατότητα οργάνωσης εβδομαδιαίου ταχύρρυθμου σεμιναρίου 15 ωρών για τους εργαζόμενους της εταιρίας σας, τα μέλη του συλλόγου σας, της παρέας σας η και για να δηλώσετε συμμετοχή ατομικά.