Μαθήματα Αγιογραφίας
ΕΝΑΡΞΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πληροφορίες- εγγραφές: 211 4010187
Στο Χώρο Τέχνης <<ΨΗΦΙΔΑ>> λειτουργεί εργαστήριο εκμάθησης Αγιογραφίας.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους καθώς αυτά εξατομικεύονται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
Θέλοντας να παρέχουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών οργανώνουμε με μεθοδικό τρόπο την διδασκαλία ανταποκρινόμενοι στο βάρος και τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης τέχνης.
ΔΙΣΑΣΚΟΝΤΑΙ:
Θεωρία της Αγιογραφίας
Σχέδιο
Χρώμα
Τεχνικές προετοιμασίας
Τεχνική φορητής εικόνας
Τοιχογραφία

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 40 ΕΥΡΩ

Τα μαθήματα είναι τρίωρα απογευματινά, μια φορά την εβδομάδα.
Διδάσκει ο Χρήστος Γκερέκος, αγιογράφος, μέλος του ΕΕΤΕ με μεγάλο αγιογραφικό έργo