Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης

Απο τις απαρχές της ανθρώπινης κοινωνίας μέχρι την εποχή μας.
Ένα γνωστικό ταξίδι στην ιστορία της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού, μέσα απο την δημιουργικότητα του ανθρώπου.

Η Δρ Στέλλα Μουζακιώτου, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης, θα παρουσιάσει με τρόπο ζωντανό και διαδραστικότα, την πορεία της ανθρώπινης δημιουργικότητας, απο τις βραχογραφίες των σπηλαίων μέχρι την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση,  δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστική εμβάθυνση, ερμηνεία και καλειδοσκοπική προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Κάθε Τετάρτη 5-7 μμ.
Έναρξη Τετάρτη 3 οκτωβρίου.
Κόστος 150€  για 16  συναντήσεις.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δρ  Στέλλα Μουζακιώτου
Ιστορικός Τέχνης
Επιμελήτρια Εκθέσεων
stellamouzak@yahoo.gr

 

Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2001 παίρνει το μεταπτυχιακό της τίτλο στην Ιστορία της Τέχνης με βαθμό «Άριστα» και το 2008 γίνεται διδάκτορας της Ιστορίας της Τέχνης. Έχει εκδώσει τα συγγράμματα: α)Τέχνης δημιουργήματα. Η Ιστορία της Τέχνης από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα (2005), β)Μελέτες για τη σύγχρονη τέχνη (2009), γ) Νίκος Κεσσανλής και Ζαχαρίας Στέλλας. Σημεία επαφής στο εικαστικό τους έργο (2009), δ) Η εικαστική πρόταση του Ανατόλη Λαζαρίδη (1916-1989), (2009), ε) Οι «αστικοί διάλογοι» του εικαστικού Αριστομένη Κατσούλα (2009), στ) Ο ζωγράφος Κώστα Γλιάτας(2010), ζ) Η μνημειακή ζωγραφική και ξυλογλυπτική τέχνη στον Ταΰγετο Μεσσηνίας (2010), η) Σύγχρονη εικαστική ματιά(2011),θ)Εικαστικό Καλειδοσκόπιο(2012),ι) Όταν η Τέχνη γίνεται Πολιτική (2013), ια)»Εικαστική εμπειρία και Σύγχρονη τέχνη»(2014), ιβ) Η Τέχνη στο προσκήνιο της κοινωνίας (2015), ιγ) Graffiti: Μια κοινωνική και αισθητική ακροβασία στη σύγχρονη μεγαλούπολη(2016), ιδ)Λουκάς