Ο χώρος Τέχνης «Ψηφίδα» φιλοξενεί τα έργα των μαθητών του εργαστηρίου του Ευθύμη Παπαϊωάννου.
Εγκαίνια: 4 Μαρτίου, 12
Διάρκεια: 4 Μαρτίου – 11 Μαρτίου